Istoric, viziune si misiune

Istoric

Patronatul Judetean al Întreprinderilor Mici si Mijlocii  - IMMpact a fost înfiintat în anul 2019 cu scopul de a veni în sprijinul comunitatii de afaceri locale si nationale, pentru ca împreuna sa devenim o voce puternica care sa aiba capacitatea de a influenta pozitiv deciziile partenerilor sociali si ale reprezentantilor institutiilor statului.

Viziune

Sa cream un mediu economic sustenabil, în colaborare cu membrii si partenerii nostri, care sa promoveze antreprenoriatul, responsabilitatea sociala, echilibrul între mediul de afaceri si institutiile statului, comportamentul responsabil atât fata de mediul de afaceri, dar si fata de comunitate.

Misiune

Misiunea noastra este sa fim la dispozitia membrilor nostri, sprijinind interesele acestora, sa-i reprezentam ori de câte ori ne solicita ajutorul.

Obiective
 • Sa reprezentam, sustinem si aparam interesele membrilor nostri în relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, în raport cu obiectul lor de activitate.
 • Sa realizam servicii de informare, promovare, intermediere, conciliere si asistenta de specialitate (economica, manageriala, financiara, tehnica, sociala), precum si alte servicii cerute de membrii patronatului.
 • Sa asiguram pentru membrii nostri informarea, facilitarea de relatii între acestia (networking), precum si cu alte organizatii, promovarea progresului managerial, sa-i asistam în domeniul ocuparii si formarii profesionale, precum si al sanatatii si securitatii în munca.
 • Sa realizam analize, studii, sondaje de opinie, informari publice, studii de diagnoza, cursuri, seminarii, conferinte, colocvii, târguri, topuri ale întreprinderilor la nivel local si alte activitati si evenimente pentru IMM, sau în domeniile de interes ale patronatului.
 • Sa elaboram si derulam proiecte cu finantare nationala/europeana, pentru patronat sau membrii acestuia.
 • Sa acordam premii si burse pentru întreprinzatori.
 • Sa derulam actiuni/proiecte/programe pentru dezvoltarea si consolidarea organizatiei patronale si pentru IMM-uri.
 • Sa actionam în toate domeniile pentru crearea unui mediu favorizant functionarii, dezvoltarii si perfectionarii activitatii societatilor comerciale.
 • Sa contribuim la stimularea si promovarea relatiilor economice si a cooperarii între firme, atât la nivel local, regional, national cât si international.
 • Sa elaboram strategii si politici de dezvoltare economico-sociala la nivel local, regional si/sau sectorial.
 • Sa realizam direct, sau prin parteneri, programe de formare profesionala si programe de instruire.
 • Sa înfiintam si sa administram, în conditiile legii, în interesul membrilor nostri, unitati sociale, de cultura, învatamânt si cercetare în domeniul propriu de interes, societati comerciale.
 • Sa elaboram si promovam coduri de conduita în afaceri.
 • Sa promovam concurenta loiala.
 • Sa promovam imaginea si actiunile Consiliului National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România la nivel local, regional si astfel sa contribuim la realizarea obiectivelor acestuia.
 • Sa impulsionam, prin mijloace specifice, procesul de construire si dezvoltare al IMM, care activeaza la nivel local si regional.
 • Sa promovam principiile responsabilitatii sociale.