1) Anexat la formular, certificat, sentinţă sau orice document care atestă calitatea de persoană juridică.
Prin prezenta solicităm pentru organizaţia noastră, acordarea calităţii de membru în Patronatul Întreprinderilor Mici și MIJLOCII - IMMPACT.

Tip membru (bifaţi):

1. Membru PARTENER ; (fără cotizație);
2. Membru STATUTAR ; (plătitor de cotizație și beneficii multiple);

Membrii PARTENERI pot fi orice tip de organizaţii/instituţii care sunt angajatori, care nu au taxă de înscriere şi cotizaţie, nu au răspundere juridică în calitate de membru şi sunt consideraţi înscrişi după după validarea de către Președintele Patronatului.
Membrii STATUTARI pot fi orice tip de organizaţii/instituţii care sunt angajatori, care plătesc taxă de înscriere şi cotizaţie, au drept de vot în calitate de membru, aleg să respecte drepturile și obligațiile din statut.
Cotizația membrului STATUTAR este de 1000 lei/an și se va achita o singură dată pentru o perioadă de 12 luni din momentul înscrierii, după validarea de către Președintele Patronatului.
Am luat cunostinţă de Statutul Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - IMMPACT şi ne dăm acordul pentru însuşirea şi respectarea acestuia.
În calitate de membru al Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - IMMPACT ne păstrăm deplina independenţă juridică, financiară şi managerială. Confirmăm pe proprie răspundere că datele de mai sus corespund realităţii.

şi că toate informaţiile cuprinse în prezentul formular corespund realităţii.